Velkommen til Dybdeundervisning

Velkommen til Dybdeundervisning

Med fokus på varierte metoder, kjerneelementer og helhetlig læring i og på tvers av fag.

Nyeste opplegg

Dybdeundervisning 1. - 2. trinn

Fremmer problemløsning, kritisk tenkning, kreativitet, samarbeid og
kommunikasjon for 1. - 2. trinn.

Dybdeundervisning 3. - 4. trinn

Fremmer problemløsning, kritisk tenkning, kreativitet, samarbeid og
kommunikasjon for 3. - 4. trinn.

Dybdeundervisning 5. - 7- trinn

Fremmer problemløsning, kritisk tenkning, kreativitet, samarbeid og
kommunikasjon for 5. - 7. trinn.

Dybdeundervisning 8. - 10. trinn

Fremmer problemløsning, kritisk tenkning, kreativitet, samarbeid og
kommunikasjon for 8. - 10. trinn.

Koding 1. - 2. trinn

Fremmer problemløsning, kritisk tenkning, kreativitet, samarbeid og
kommunikasjon for 1. - 2. trinn.

Koding 3. - 4. trinn

Fremmer problemløsning, kritisk tenkning, kreativitet, samarbeid og
kommunikasjon for 3. - 4. trinn.

Koding 5. - 7- trinn

Fremmer problemløsning, kritisk tenkning, kreativitet, samarbeid og
kommunikasjon for 5. - 7. trinn.

Koding 8. - 10. trinn

Fremmer problemløsning, kritisk tenkning, kreativitet, samarbeid og
kommunikasjon for 8. - 10. trinn.

Matematikk 1. - 2. trinn

Fremmer problemløsning, kritisk tenkning, kreativitet, samarbeid og
kommunikasjon for 1. - 2. trinn.

Matematikk 3. - 4. trinn

Fremmer problemløsning, kritisk tenkning, kreativitet, samarbeid og
kommunikasjon for 3. - 4. trinn.

Matematikk 5. - 7- trinn

Fremmer problemløsning, kritisk tenkning, kreativitet, samarbeid og
kommunikasjon for 5. - 7. trinn.

Matematikk 8. - 10. trinn

Fremmer problemløsning, kritisk tenkning, kreativitet, samarbeid og
kommunikasjon for 8. - 10. trinn.

Norsk 1. - 2. trinn

Fremmer problemløsning, kritisk tenkning, kreativitet, samarbeid og
kommunikasjon for 1. - 2. trinn.

Norsk 3. - 4. trinn

Fremmer problemløsning, kritisk tenkning, kreativitet, samarbeid og
kommunikasjon for 3. - 4. trinn.

Norsk 5. - 7- trinn

Fremmer problemløsning, kritisk tenkning, kreativitet, samarbeid og
kommunikasjon for 5. - 7. trinn.

Norsk 8. - 10. trinn

Fremmer problemløsning, kritisk tenkning, kreativitet, samarbeid og
kommunikasjon for 8. - 10. trinn.

Naturfag 1. - 2. trinn

Fremmer problemløsning, kritisk tenkning, kreativitet, samarbeid og
kommunikasjon for 1. - 2. trinn.

Naturfag 3. - 4. trinn

Fremmer problemløsning, kritisk tenkning, kreativitet, samarbeid og
kommunikasjon for 3. - 4. trinn.

Naturfag 5. - 7- trinn

Fremmer problemløsning, kritisk tenkning, kreativitet, samarbeid og
kommunikasjon for 5. - 7. trinn.

Naturfag 8. - 10. trinn

Fremmer problemløsning, kritisk tenkning, kreativitet, samarbeid og
kommunikasjon for 8. - 10. trinn.

Minecraft 1. - 2. trinn

Fremmer problemløsning, kritisk tenkning, kreativitet, samarbeid og
kommunikasjon for 1. - 2. trinn.

Minecraft 3. - 4. trinn

Fremmer problemløsning, kritisk tenkning, kreativitet, samarbeid og
kommunikasjon for 3. - 4. trinn.

Minecraft 5. - 7- trinn

Fremmer problemløsning, kritisk tenkning, kreativitet, samarbeid og
kommunikasjon for 5. - 7. trinn.

Minecraft 8. - 10. trinn

Fremmer problemløsning, kritisk tenkning, kreativitet, samarbeid og
kommunikasjon for 8. - 10. trinn.

Kontakt oss

Lukk meny
×