HVA KAN VI GJØRE FOR DEG?

VÅRT TEAM

Kent Kirkhaug

Allmennlærer med videreutdanning i kroppsøving og IKT.
Interessert i klasseromspraksis som går i dybden og gir elevene en opplevelse av relevant læring.  

Kreativitet og høy elevaktivitet kan gi elevene en dypere forståelse til det de skal tilegne seg, og bidra til økt motivasjon og lærelyst. Har tro på bruk av teknologi i undervisningen for å få til varierte arbeidsmetoder. Opptatt av å gjøre elevene forberedt på fremtiden i et digitalisert samfunn og livet de møter utenfor skolens fire vegger.

Jobber som Product Expert Extenda GoPOS i Extenda Retail.

Kine Caspersen

Allmennlærer med videreutdanning i matematikk og IKT.
Er interessert i møtet mellom pedagogikk og IKT, og hvilke muligheter som ligger her.

Engasjementet er også stort rundt den aktive hverdagen. Da spesielt viktigheten av lek for barns kreative og sosiale utvikling. Målet er utforskende elever som tar initiativ og er aktive i egne læringsprosesser. Jobber derfor mye med å styrke den indre motivasjonen, og trives godt med å utforske effekten av uformell læring.

Jobber i Lekolar, som prosjektleder i programmering og STEM-fag.