Dybdeundervisning.no ble opprettet med målet om å ligge i forkant av fagfornyelsen. Vi ønsker å utfordre de eksisterende strukturene som timeplan med faginndelinger, tradisjonelle prøver og klasseromsundervisning. Gjennom fokuset på prosjekter med høyt læringspotensiale, rike, utforskende og åpne oppgaver, så mener vi at undervisningen vil bli lettere å tilpasse, mer interessant og morsommere å jobbe med. Vi ser at vi da får elever som er nysgjerrige og oppsøkende, framfor passive og stille som den nåværende strukturen oppmuntrer til.

Tradisjonelt sett ble klasserommet laget for kunnskapsformidling. Fokuset nå må være å legge til rette for læring i det 21. århundret. En stor andel av jobbene elevene våre kommer til å ha er ikke oppfunnet enda. Med de enorme endringene vi har sett i samfunnet når det gjelder teknologi de siste 20 årene, så kan ingen forutsi hva slags yrker elevene våre kommer til å ha. Men vi vet at det er noen egenskaper som det er viktig at elevene lærer seg. Såkalt “21st century learning skills”: Problemløsning, kritisk tenkning, kreativitet, samarbeid og kommunikasjon.

Samtidig vet vi at STEM – jobber er en av de raskest voksende yrkesgruppene og etterspørselen i Norge etter avansert IT-kompetanse kan øke med 25 prosent i 2030. Tallene viser også at 80 prosent av de raskest voksende karrièrene i US er innenfor STEM. Derfor er det viktig med et stort fokus på teknologi og realfag. Statistikken viser også at særlig få jenter/damer velger å jobbe innenfor STEM-yrker. Det er også noe som kan være viktig å ha i bakhodet. Spesielt når skolene stadig får kritikk for å være “ikke være lagd for gutter”.

En av de tingene vi jobber mest med er møtet mellom teknologi og pedagogikk. Det er ikke selve teknologien som utvikler læringen, men heller pedagogen og pedagogens evne til å håndtere den digitale konteksten som er viktig. Det er derfor viktig å huske på at bruk av digitale verktøy i undervisningen er et metodevalg. Det er et bidrag som kan hjelpe til å variere undervisningen, og i mange tilfeller gjøre lærestoffet enklere og mer motiverende å jobbe med. Teknologien skal ikke være et mål i seg selv, men heller et verktøy som bidrar til å gjøre læringen mer effektiv og engasjerende. Mange barn tilbringer allerede mye av tiden hjemme foran skjerm, derfor er det viktig at tiden foran skjerm på skolen gir et stort utbytte.

Samtidig som vi har det store fokuset på STEM er målet i tillegg å ha en aktiv hverdag. Dette gjør vi både ved å kombinere aktivitet og fag. Aktivitet og lek gjør det lettere å følge med på det sosiale, og eventuelt forandre på det sosiale samspillet. Vi driver derfor gymtroll.no ved siden av dybdeundervisning.no.

Her kan du lese mer om fremtidens jobber: