VR Travel Journalism

Dette undervisningsopplegget benytter Google Cardvoard VR og Google Street View-appen til å sende elevene ut på reise som reisejournalister.

Beskrivelse

Skriv ut

Innledning

For å gjennomføre dette læringsopplegget må du ha internett til elevene dine samt bærbare datamskiner til å skrive på. Du trenger også et sett med Google Cardboard VR.

Opplegget er veldig fritt. Jeg oppfordrer til å forandre på det og tilpasse det til egen klasse. Målet er rett og slett bare å få elever til å prate sammen på engelsk og samarbeide om et skriftlig arbeide. Har trua på at bruken av VR og Street View kan virke motiverende og gjøre opplegget hakkt mer spiselig for en del av de som vanligvis sliter med motivasjonen. Samtidig er opplegget en flott øvelse for alle nivåer i engelsk ettersom det gir muligheter til både å briljere og å utfordre seg selv.

Slik gjør du

Elevene skal jobbe som reisejournalister og utforske steder rundt i verden gjennom Virtual Reality.

De jobber i par og bytter på å utforske setdene og å ta notater. Deretter, eller underveis utarbeider de en “travel report” med fokus på beskrivelser/skildring av stedene de har vært.

 

Følg instruksjonene i prezien som er lagt ved her: https://prezi.com/i_hhusdvolxm/vr-travel-journalism/

 

Mål

– Øve på å kommunisere med hvernadre på engelsk

– Øve på å beskrive og skildre omgivelser på engelsk

– Bli kjent med reisejournalistiskk som medium

– Stimulere til motivasjon gjennom at Streetview i VR rett og slett er dritkult.

Utstyr

Smarttelefoner

Internett

Google Cardboard Virtual Reality briller (ca 25 kr pr stk)

Projektor/lerret

 

Tips

Se over opplegget og tilpass det til din klasse. Det går an å forandre og tweake dette opplegget mye.

Tilleggsinformasjon

Engelsk etter 7.trinn

Bruke digitale ressurser og ulike ordbøker i språklæring, tekstskaping og samhandling.
Bruke enkle strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon.
Innlede, holde i gang og avslutte samtaler om egne interesser og aktuelle emner.
Uttrykke seg forståelig med et variert ordforråd og høflighetsuttrykk tilpasset mottaker og situasjon.

Engelsk etter 10.trinn

Bruke ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling.
Bruke varierte strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon.
Stille spørsmål og følge opp innspill i samtaler om ulike emner tilpasset ulike formål, mottakere og situasjoner.
Uttrykke seg med flyt og sammenheng med et variert ordforråd og idiomatiske uttrykk tilpasset formål, mottaker og situasjon.