Verdensrommet med Google Cardboard VR

Lær om verdensrommet i VR gjennom et tverrfaglig opplegg i engelsk og naturfag! Med google cardboard VR kan hvem som helst få oppleve virtuell virkelighet!

Beskrivelse

Skriv ut

Innledning

Gjennom appen “Titans of space” som finnes gratis på Google Play (NB! Kun android), kan man utforske verdensrommet i virtuell virkelighet. Appen har mangder med informasjon om verdensrommet og følger en lineær handling – på en måte som en omvisning i verdensrommet.

Google Cardboard VR er en virtuell virkelighet-brille til smarttelefon. Den er laget av papp og er laget for å kunne distribueres billig av hvem som helst.

Slik gjør du

– Del inn elevene i grupper etter hvor mange android-telefoner det finnes i klassen. Det må være 1 telefon pr gruppe. Ideelt sett er det kun 2 eller 3 per gruppe.

– Forklar at hensikten er at de skal finne informasjon i om verdensrommet gjennom bruk av VR-appen “titans of space”. En og en skal bruke appen, mens de andre på gruppa skal samle informasjon fra den som bruker den. Benytt gjerne “Notes for Titans of Space” som ligger vedlagt her. 

– Få elevene til å laste ned appen fra Google Play. Det kan være lurt å bruke WiFi ettersom appen er ganske stor.

– Start appen og putt mobiltelefonen inn i VR-brillene.

– Så er det bare å la elevene finne begynne å søke etter informasjon. Det er lurt å bytte på brillene relativt ofte.

 

– Benytt gjerne prezien jeg har laget: https://prezi.com/_4t4jra7hegs/cardboard-vr-space-exploration/

– Der legges det opp til at opplegget følges opp med en Kahoot. Bruk gjerne min som ligger her: https://play.kahoot.it/#/k/ea025790-e72e-4485-9171-411c546741c3

Mål

Øve på kommunikasjon og å formidle fagstoff på engelsk.

Lære en stor mendge fakta omm verdensrommet.

Forstå mer om størrelsesforhold og avstander verdensrommet gjennom å kunne orientere seg i en virtuell virkelighet.

Utstyr

10-20 briller til Google Cardboard. Disse kan kjøpes for ca 25 kr pr stk på www.dx.com

Androidtelefoner.

Forberedelse

Det er lurt å vite hvor mange androidtelefoner som finnes i klassen, samt å ha klart et trådløst nettverk som tåler litt trafikk.

Tips

Det er lurt å gå aktivt inn og modellere som lærer for at elevene skal forstå at de må prate med hverandre for å kunne formidle informasjonen de får i VR, samt at de som ikke har på brillene må delta aktivt i samtaler og formidle hva slags informasjon de trenger/vil ha.

Oppgaveforslag

Se filen “Notes for Titans of Space” samt oppfølgingskahooten jeg har laget. https://play.kahoot.it/#/k/ea025790-e72e-4485-9171-411c546741c3

Vurdering

Opplegget egner seg etter mitt skjønn ikke særlig godt for vurdering utover den kontinuerlige vurderingen og tilbakemeldingene som foregår i klasserommet underveis i opplegget.

Evaluering av opplegg

Opplegget fungerte veldig godt. Spesielt etter at jeg begynte å involvere meg i elevenes samtaler og modellere for dem hvordan jeg ville de skulle prate for å få informasjon fra eleven som brukte brillene.

Opplegget gir god trening i kommunikasjon og formidling av fagkunnskap. I tillegg bidrar det til forståelse av verdensrommet og hvordan ting henger sammen der.

Sist men ikke minst er opplegget veldig gøy og opplevelsen man får gjennom den virtuelle virkeligheten er helt fantastisk kul. Derfor er motivasjonsaspektet minst like viktig som det faglige. Elevene mine syntes det var veldig morro å fly rundt i verdensrommet!

Tilleggsinformasjon

Naturfag etter 10.trinn

Stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar.

Naturfag etter 7.trinn

Beskrive og visualisere hvordan døgn, månefaser og årstider oppstår, og samtale om hvordan dette påvirker livet på jorda.

Engelsk etter 10.trinn

Bruke ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling.
Bruke varierte strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon.
Lytte til og forstå ord og uttrykk i varianter av engelsk.