The Frostrune

The Frostrune er et klikk og pek-spill med handling fra vikingtiden. Her er det bare å klikke og utforske vikingtiden og dens mystiske gudeverden.

Beskrivelse

Skriv ut

Innledning

Det norske spillselskapet Grimnir har laget “The Frostrune”, som er et pek og klikk-spill som passer for elever som går i 5.-10. klasse. Det har som mål å gi spilleren en opplevelse av ekte norrøne omgivelser. I spillet befinner man seg på en forlatt øy som elevene skal utforske etter en kraftig sommerstorm. “The Frostrune” kan lastes ned på App Store (i skrivende stund 55 kr) og er for tiden gratis på Google Play. Man kan velge norsk som språk.

Vikingtiden pleier å fenge de fleste elever og “The Frostrune” gir dem muligheten til å utforske denne epoken. I spillet blir de for eksempel kjent med runealfabetet og hvordan en vikinglandsby kan se ut. Etter en spilløkt vil det kunne være mange gode spørsmål elevene lurer på, og læresamtalen vil kunne være fort i gang.

Slik gjør du

The Frostrune kan både brukes når man starter temaet “Vikingtiden” eller som en avslutning. Hvis man velger å bruke det som en introduksjon til temaet, vil elevene få mulighet til å stille spørsmål til hvem og hva de møter i spillet. Dette kan det være lurt å spørre om: runer, norrøne guder, offerplass, ildsted og langhus er noe av det elevene vil oppleve. Jeg anbefaler at elevene jobber sammen to og to. Her kan det være lurt å ha splittere til hodetelefoner, slik at begge kan høre det norrøne språket.

Spillet går ut på å løse oppgaver og samle ledetråder. Oppgavene kan noen ganger være vanskelige å løse. Dette fordi man gjerne skal se etter ledetråder i ulike rom og finne nøkler som åpner dører. Her kan det være nyttig for elevene å ha en læringsvenn og støtte seg til, og benytte seg av hint-funksjonen som finnes i spillet.

Mål

Kompetansemål etter 7. årstrinn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • fortelle om hovedtrekk ved samfunnsutviklingen i Norge fra vikingtiden til slutten av dansketiden og gjøre nærmere rede for et sentralt tema i denne perioden
  • gjøre rede for sentrale trekk ved tidsepokene middelalderen, renessansen og opplysningstiden i Europa og diskutere grunner til denne tidsinndelingen

Utstyr

Av utstyr er det eneste du trenger et nettbrett og eventuelt headset og splittere. Elevene trenger ikke å logge inn etter at spillet er lastet ned. Spillet husker hvor langt du har spilt, og det kan derfor være en fordel og nummerere nettbrettene slik at samme elevgruppe får fortsette på samme nettbrett. Spillet kan også kjøpes på Steam.

Tips

Før undervisningstimen er ferdig, kan elevene sende inn spørsmål de måtte ha til spillet ved å bruke Google-spørreskjema, Shout it Out! eller exit-lapper. Da kan du starte neste læringsøkt med å diskutere spørsmålene og sammen finne svarene.

Oppgaveforslag

  • Hvorfor tror du at vikinger ofret til guder?
  • Hvorfor er det så mange forskjellige guder?
  • Hvorfor tror du at de valgte å bygge langhus?
  • Hvordan tror du det hadde vært å bo i et langhus? Hvordan tror du de opplevde det?
  • Hvis du hadde kunne vært viking for en dag, hvordan tror du din dag hadde sett ut?

Tilleggsinformasjon

Samfunnsfag etter 7.trinn

Utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka/påverkar demografi, levekår, busetjingsmønster.

Samfunnsfag etter 4.trinn

Beskrive kultur- og naturlandskap i Noreg og samtale om korleis historiske og geografiske kjelder, inkludert kart, kan gi informasjon om landskap.
Utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag.