Spillbasert undervisningsopplegg – Bloxels Builder del 1

Dette undervisningsopplegget er et samarbeid mellom Pål Edvardsen, en lærer og Læringsverksted Drammen. Undervisningsopplegget er en del av Pål Edvardsen sin masteroppgave – spillbasert læring og har blant annet blitt gjennomført i praksis med elever fra Drammen.

Beskrivelse

Skriv ut

Innledning

Dette er et spillbasert undervisningsopplegg som kan brukes i et spesifikt fag eller i en tverrfaglig læringskontekst. Undervisningsopplegget er tilpasset slik at elevene får vært skapende, kreative og innovative i læringsarbeidet samtidig som det legger til rette for samhandling og kommunikasjon.

Opplegget er delt opp i to deler. I den første delen skisserer elevene opp spillets innhold og funksjon i storyboard (Del 1). I den andre delen designer elevene spillet digitalt i programmet Bloxels Builder..

Slik gjør du

Vi anbefaler læreren å utforske appen selv som en del av forberedelsene til gjennomføringen av læringsopplegget. Appen er gratis og kan lastes ned via IOS eller Android systemet.

Læreren deler elevene opp i grupper på 2 eller 3 som de skal jobbe sammen i både under forarbeid og når de skal lage spillet på læringsverksted. 

Elevene ser på tutorialvideo (https://www.youtube.com/watch?v=YhVBdN-2Vr8), deretter lager de storyboards som de skal lage spillet sitt ut ifra sammen i gruppene, gjerne gå igjennom hva de ulike fargene på blokkene betyr. Storyboardene kan gjerne ta utgangspunkt i temaer som elevene allerede jobber med.  

Spillet skal ha bør ha minst seks ulike rom, her tegner og skriver elevene inn hva som skal skje i hvert rom. 

Bakgrunn: hvor skal handlingen til spillet befinne seg? Det kan for eksempel befinne seg i en skog eller i en by. 

Elevene skal også tegne skisser til de ulike blokkene i spillet. 

  • Helten, som utgangspunkt er helten satt til en hvit skjelettlignende karakter. Hvordan skal deres helt se ut? Hva er målet til helten gjennom spillet? Hva ønsker han/hun å oppnå? Helten skyter blå kuler, hva gjør at helten kan skyte disse? 
  • Lilla = fiender. Fiendene må ikke være karakterer i historien, de kan for eksempel representere en ide eller et objekt (frykt) 
  • Rød = Farer. Helten vil møte på ulike farer gjennom spillet. Hva skal være farlig i deres spill? Det kan for eksempel være andre karakterer eller fysiske karakteristikker i landskapet (lava, pigger) 
  • Gul = samleobjekter. Ting som helten samler i løpet av spillet, hva er det helten trenger som belønning (gullmynter) eller som en nødvendighet (mat) 
  • Rosa = oppgradering. Gjennom spillet vil helten antakeligvis skade seg på enten fiender eller farer. Hva er det helten kan få med seg i spillet som gjør at man kan komme seg videre? For eksempel en jetpack for å komme seg opp til et område man ikke kan hoppe opp til. 
  • Grønn = landskap. Dette kan man for eksempel sette til skogbunn, stein eller sand. 
  • Blå = vann. Her kan man for eksempel lage bølger. 
  • Oransje = blokker som kan skytes i stykker. 
  • Hvit = historieblokk. I disse blokkene kan man skrive inn tekst, her kan man fortelle om en karakter man møter på, eller en fare som måtte true. For eksempel kan det være en karakter som forklarer at man må skaffe seg en «jetpack» for å komme seg opp og videre i spillet, eller det kan være et skilt som forteller om en fare som venter i neste rom. 

Hvis det ikke blir tid til alt forarbeidet, så er det viktigst at elevene lager storyboardet for de seks rommene spillene skal bestå av.  

Mål

Læringsmål (forslag):

Elevene kan bruke bloxels-builders til å utvikle en interaktiv sammensatt tekst (spill) basert på et utviklet storyboard bestående av både tegning og tekst. 

Kompetansemål:

 Kan tilpasses opp mot faget(fagene) du som lærer å bruke dette læringsopplegget opp mot.

Utstyr

Utstyr: storyboardmal (vedlegg følger med), blyant og farger.

Tips

Vi anbefaler å sette av god til gjennomføring av dette undervisningsopplegget. Det er viktig at elevene får god til å planlegge og skissere på storybordarkene før de går i gang med designet av spillet digitalt i Bloxels Builder.

Ta også en titt på sidene til Bloxels Builder som en del av forberdelsene og gjennomføringen av opplegget.

Oppgaveforslag

Se vedlegg.

Filvedlegg:

Storyboard

Undervisningsopplegg Bloxels