Solsystemet med MERGE cube

Lær solstystemet ved bruk av AR-teknologi.

Beskrivelse

Skriv ut

Innledning

I dette opplegget ønsker vi at elevene reflekterer over mulighetene og begrensningene i forskjellige læringsmetoder, med fokus på solsystemet. Opplegget inkluderer AR-teknologi gjennom MERGE cube og passer for elever i mellomtrinnet 5-7.klasse. Avhengig av klassens forutsetninger tar dette opplegget alt fra 90-180 minutter.

Slik gjør du

I grupper 3-4:

 • Les s. 68-69 i Gaia 6 Naturfag
 • Lag en skriftlig beskrivelse om hvordan solsystemet ser ut (hver elev kommer med to setningsbidrag)

Felles:

 • Felles gjennomgang av bidragene

I par:

 • Paret får utdelt en MERGE Cube
 • Elevene bruker hver sin iPad og åpner appen Galactic Explorer

I grupper 3-4:

 • Sammenlikner det de opplevde i appen med de tidligere setningsbidragene. Stemmer alt?
 • Tegne solsystemet på et A3-ark
 • Lage en skriftlig beskrivelse av hvordan solsystemet ser ut basert på tegningen (hver elev kommer med et setningsbidrag)

Felles:

 • Diskutere hvordan du best kan lære bort solsystemet til en som ikke vet hvordan det ser ut

 

Mål

Kompetansemål LK20
Naturfag etter 7. trinn:
 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
 • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag

Læringsmål:

 • jeg vet hvordan solsystemet vårt ser ut

Utstyr

 • iPad
 • App: Galactic Explorer
 • MERGE cube (brukes i par på to-og-to elever)
 • Tilgang til informasjon om solsystemet i 2D-form (Eksempelvis s. 68-69 i Gaia 6 Naturfag)

Forberedelse

Last ned appen, Galactic Explorer, på elevens iPader på forhånd av timen for å spare tid.

Tilleggsinformasjon

Naturfag etter 7.trinn

Bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag.
Stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar.