Solsystemet med Hololens og Mixed Reality

Hvordan ser fremtidens naturfagtime ut dersom teknologi som Microsofts Hololens blir vanlig i løpet av noen år? Elevene på 7. trinn på Åssiden skole fikk en liten forsmak på dette når de fikk se solsystemet med Mixed Reality-briller.

Beskrivelse

Skriv ut

Innledning

Virtual Reality og Mixed Reality-produsent Jo Jørgen Stordal hos Pointmedia er en av foreløpig ganske få i Norge som disponerer Mixed Reality-brillen Hololens. Mixed Reality er en annen type fremvisningsteknologi enn VR (Virtual Reality). VR lukker omgivelsene ute, mens Mixed Reality bruker holografiske briller slik at den som har på seg brillene ser omgivelsene rundt seg, samtidig som man ser 3D-objekter og animasjoner i en del av synsfeltet. Det man ser i brillen kan også vises på en prosjektor, slik at flere enn den som har på brillen kan delta i en læringssituasjon.

Det spekuleres i at Hololens kommer i salg i 2019, og det er flere andre systemer som bruker samme teknologi på vei. Sammen med IKT-senteret satte Pointmedia opp en eksperimentell naturfagtime med Hololens, hvor solsystemet var tema. I dette innlegget skal vi dele våre erfaringer og opplevelser fra naturfagfagtimen som ga oss et lite innblikk i fremtidens klasserom og læringsteknologi.

 

Slik gjør du

Forberedelser til Mixed Reality i naturfagundervisningen.

Som en del av forberelselsene til undervisningen måtte jeg bli kjent med og lære meg å bruke Hololens-brillene. Dette er jo ikke teknologi som er tilgjengelig i skole enda, men erfaringene fra å gjøre seg kjent med Hololens brukte jeg i planleggingsarbeidet for læringsøkten.

Elevene på 7.trinn hadde arbeidet med verdensrommet og solsystemet noen uker i forveien. De hadde jobbet med dette som prosjekt, og brukt naturfagboken som støtte i læringsarbeidet.

Gjennomføring av Mixed Reality i naturfagundervisningen.

Vi startet timen med en padlet. På denne padleten delte elevene sin tidligere kunnskap om solsystemet.

Vi gikk igjennom padleten og snakket litt rundt hva elevene hadde delt. Deretter snakket vi om hvordan vi nå skulle lære mer om solstemet. Vi var alle enige om at ingen av oss hadde prøvd Mixed Reality i en naturfagtime før, og at dette var noe vi skulle få til sammen. Vi ble også enige om at de elevene som hadde på seg brillene skulle få lov til å utforske og eksperimentere med teknologien før vi andre ble en del av den via den interaktive tavlen.

Elevene startet med å utforske og eksperimentere med teknologien og solsystemet før vi andre i klasserommet ble med på læringsopplevelsen.

 

Etterhvert som elevene ble kjent med teknologien og forstod hvordan de skulle navigere seg rundt i solsystemet ble jeg og resten av klassen med på utforskingen. Teknologien fungerer som nevnt slik at det elevene ser igjennom Hololens brillene vises på den interaktive tavlen i klasserommet.

Dette bildet viser hvordan eleven med Hololens-brillene og de andre elevene opplever og utforsker solsystemet interaktivt.
Vi brukte nettbrettene som støtte i utforskingen av solsystemet. Hvis det var noe vi lurte på eller ønsker å lære mer om brukte vi nettet til å finne informasjon om dette.

 

Vi avsluttet timen med at elevene delte og oppsummerte hva de hadde lært, og hvordan de opplevde å bruke denne teknologien for å lære om solsystemet.

Mål

Kompetansemål:

 • Bruke animasjoner og andre modeller til å beskrive planetenes og månens bevegelser, og forklare hvordan årstider og månefaser oppstå.

Læringsmål:

 • Jeg kan bruke MR-teknologi til å finne og bruke informasjon om planeter i solsystemet.
 • Jeg kan sammenligne planetene og vise deres plassering i solsystemet med MR-teknologi.

Utstyr

 • Microsoft Hololens
 • Nettbrett

Oppgaveforslag

Oppgavene og spørsmålene ble til ettehvert som naturfagtimen førte frem.

Vi stilte spørsmål til hverandre (til de med briller, og til de uten briller som fulgte med på den interaktive tavlen).

Spørsmålene våre var utforskende og la til rette for samarbeid mellom alle som var delaktig i eksperimentet:

 • Beskriv den planeten du ser nå. Hva ser du? Kan det sammenlignes med det du har sett av den i boka tidligere?
 • Sammenligne den planeten du ser nå med den planeten du besøkte tidligere. Er det noen likheter? Ulikehter?
 • Hvorfor er halve delen av jordkloden mørk og den andre halvdelen lys?
 • Hvorfor er store deler av jordkloden blå, og de resterende delene av en annen farge? Hva betyr det?
 • Bruk nettbrettet ditt til å finne ut mer om beltet rundt Saturn. Hva består det av?
 • Mennesker ønsker å reise til Mars. Bruk nettbrettet ditt til å finne ut hvor lang tid det tar med dagens teknologi.

Evaluering av opplegg

Det var spennende å være med på dette eksperimentet. Det var en nyttiig erfaring og opplevelse for meg som lærer:

 • Jeg og elevene var mer delaktig i undervisningsøkten ved at vi samarbeidet og utforsket solsystemet sammen.
 • Jeg opplevde at teknologien la til rette for mer kommunikasjon og samhandling mellom meg og elevene i naturfagtimen.
 • Jeg synes denne teknologien legger til rette for nysgjerrighet og kreativitet ved å se solsystemet på en mer realistisk måte.
 • Jeg erfarte at teknologien legger til rette for mer elevdeltakelse i timen når elevene er med på å bestemme hva vi skulle lære mer om, og hvordan vi skulle lære mer om det.
 • Jeg mener at denne teknologien legger til rette for dybdelæring  og tverrfaglighet ved flere fag og læringverktøy kan kombineres.

Tilleggsinformasjon

Naturfag etter 7.trinn

Beskrive og visualisere hvordan døgn, månefaser og årstider oppstår, og samtale om hvordan dette påvirker livet på jorda.
Bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag.