Scribblenauts i språkundervisning

Scribblenauts er et gøyalt og kreativt spill som kan stimulere til språklæring i engelsk eller fremmedspråk!

Beskrivelse

Skriv ut

Innledning

I Scribblenauts hjelper du hovedpersonen Maxwell med å løse ulike utfordringer. Maxwell har en magisk notatblokk, som kan fremkalle det man skriver på den. Trenger en lege et verktøy til å operere? Hva med en saks, en tannbørste eller en nøkkel! Trenger ungene å komme seg forbi den sure gubben for å hente ballen sin? Hva med å gjøre han blind! Spilleren kan bruke både substantiver og legge til adjektiver etter ønske, og spillet har en utrolig stor katalog for hva man kan få frem.

Jeg kjøpte Scribblenauts Unlimited til meg selv i Steam for årevis siden, men innså i etterkant at det har utrolig godt potensiale til å stimulere språklæring. Jeg har brukt det som aktivitet i korte økter (10 – 20min) i engelskundervisningen, mest som gulrot eller variasjon. Spillet byr på mye humor, slik at det kan også passe for eldre elever i videregående opplæring. Det er en viss storyline i spillet, men samtidig er det nokså åpent og det er tonnevis av oppdrag å gjennomføre, derfor er det ikke så farlig å komme midt inn i spillet selv om man ikke har sett hva som skjedde tidligere.

Slik gjør du

Siden jeg har kjørt spillet fra min jobb-laptop så har jeg latt hele klassen følge med på smartboard mens en frivillig (etter tur, en tidsbegrensning på 5-10 minutter per person er fornuftig) får styre. Kjøreregler bør tilpasses etter hvordan klassen tar imot spillet. Det er positivt at medelever hjelper spilleren med å stave ord riktig, men samtidig blir det slitsomt om alle skal rope ut forslag eller korreksjoner. Hvis spilleren trenger støtte (enten kreative idéer eller stavehjelp), kan læreren be medelever rekke opp hånda. Blir økta for lang eller den som spiller bestemmer seg for å kun la alt eksplodere og skytes med bazooka (dette skjer), så vil enkelte elever dette ut / miste interessen.

Hvis man er begrenset til én PC som har spillet, så kan man også vurdere å ha Scribblenauts som en stasjon i en stasjonsundervisningsøkt. Dette åpner for at en mindre gruppe kan få prøve seg, som kan virke mer engasjerende.

Mål

Spillet motiverer elevene til å arbeide med skriving / staving av kjente ord og lære nye gloser. Dette faller innunder flere mål i læreplanene, blant annet i engelsk etter 10. årstrinn:

  • bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk
  • velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring
  • forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner
  • bruke sentrale mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst
Elevene får bevissthet rundt å stave korrekt, forskjellen mellom substantiv og adjektiv, i tillegg kommer spillet med forslag på tilsvarende ord eller gir en liste med alternativer om et ord kan bety flere ulike ting. Dette gjør at elevene kanskje vil oppdage nye ord, deretter velge disse i listen fordi de er nysgjerrige på hvordan det kan se ut. Ord-katalogen har en begrensning mot støtende ord, og vil da enten ikke la det skje noe eller komme med et kreativt alternativ.

 

Utstyr

PC med spillet installert, kan skaffes via Steam (fullpris ligger per nå på 140kr, men hvis du setter spillet på ønsketlisten din får du varsling når det kommer på tilbud).

Siden mitt skolenett har sperre for innlogging i Steam så logger jeg inn via mobilnett. Hvis du også må gjøre dette, bør du ta med laptopen hjem for å få lastet ned alt du trenger + oppdatere, og skru av oppdateringer i Steam i arbeidstiden 🙂 Ellers blir det plutselig mye mobildata som forsvinner!

En fordel å kunne koble PCen til en større skjerm slik at en gruppe eller hele klassen kan se på spillet.

Tips

Dersom du ønsker å spille på et annet språk enn engelsk, så må du via Steam endre språk før spillet startes. Dette gjør du ved å høyreklikke på spillet i biblioteket og gå inn på innstillinger.

Oppgaveforslag

Det kan være verdifullt å samle sammen gloser klassen har møtt på den siste tida, der kan ord fra spillet gjerne inkluderes. Quizlet (nettbasert og gratis) er enkel å bruke til å lage gloselister som er praktiske både å printe ut i ulike format eller spille quizlet live (via PCer, nettbrett eller mobiler) på for å repetere.

Evaluering av opplegg

Det som er positivt med spillet er at siden stilen er humoristisk og søt, så er det vanskelig å oppleve spillet som kjedelig. Man blir motivert på en naturlig måte til å skrive for å få frem ett eller annet gøyalt eller nyttig for å bruke dette i spillet. Elevene etterspør spillet om det har gått en lengre periode uten.

Mulige negative erfaringer er om klassemiljøet er av den art at den som spiller kan bli kritisert for å skrive feil, men dette gjelder forhåpentligvis fåtallet. Så lenge det er frivillig å spille foran andre og det etableres noen kjøreregler burde dette ikke være et problem. I tillegg skulle det gjerne vært enklere å få spillet på flere maskiner, slik at elevene kunne få sitte med mindre grupper og etterpå oppsummere hva de opplevde i spillet og hvilke ord de merket seg.

Tilleggsinformasjon

Engelsk etter 10.trinn

Bruke kunnskap om ordklasser og setningsstruktur i arbeid med egne muntlige og skriftlige tekster.
Bruke ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling.
Bruke varierte strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon.
Lytte til og forstå ord og uttrykk i varianter av engelsk.