Quick, Draw! i engelskundervisningen!

På nettsiden https://quickdraw.withgoogle.com/ har Google laget en robot som kan gjette hva folk tegner og som samtidig blir bedre til å gjette etterhvert som folk bidrar med sine egne tegninger.

Beskrivelse

Skriv ut

Innledning

Dette er en relativt kort aktivitet som kan brukes på barne- og ungdomstrinn og som særlig er rettet mot elever som er svake og/eller umotiverte i engelskfaget.

Selve ideen bak Quick, Draw! er enkel. Programmet gir deg i oppgave å tegne noe og du skal deretter forsøke så godt du kan å tegne det. Det kan være alt fra enkle ord på kjente ting, dyr, osv, til mer avanserte og ukjente objekter.

Slik gjør du

Elevene benytter sine egne mobiltelefoner og går inn på https://quickdraw.withgoogle.com/

Det er en god ide å jobbe med læringspartner og (selvsagt) legge opp til at diskusjonen dem imellom skal foregå på engelsk.

Sett av rundt 20 minutter til å la elevene tegne og be dem notere poengsummen sin i hver runde de spiller. Målet kan for eksempel være å oppnå høyest gjennomsnittlig poengsum.

Be også elevene om å skrive ned alle ordene de ikke visste hva betydde og de ordene de ikke klarte å tegne. Dette er godt materiale for en samtale og oppsummering etter aktiviteten.

Mål

Målet er å styrke det grunnleggende engelske ordforrådet til elevene på en engasjerende og kreativ måte.

I tillegg lærer elevene noen grunnleggende ting om kunstig intelligens og utvikling av “selvtenkende” dataprogrammer.

Utstyr

Mobiltelefoner og internett.

Tips

Opplegget kan også med fordel forkortes og gjennomføres som oppvarmingsaktivitet, pauseaktivitet eller bare dersom man trenger noe å fylle de siste 10 minuttene av timen med.

Evaluering av opplegg

Elevene synes dette er veldig morsom og min erfaring er at særlig konkurranseelementet i det er engasjerende.

En del elever synes kanskje at det blir litt for enkelt i lengden, og det er dermed noe man må ta høyde for.

Tilleggsinformasjon

Engelsk etter 7.trinn

Bruke digitale ressurser og ulike ordbøker i språklæring, tekstskaping og samhandling.
Bruke enkle strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon.

Engelsk etter 10.trinn

Bruke ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling.
Bruke varierte strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon.