Programmering med Bee-Bot på 2.trinn: Del 1

Kan elever på småskoletrinnet programmere? Ja det kan de, og i dette innlegget får du et lite innblikk i hvordan lærere og elever på 2.trinn på Åssiden skole har arbeidet med programmering i praksis.

Beskrivelse

Skriv ut

Innledning

Lærerne og elevene på 2.trinn Åssiden skole har arbeidet med programmering i undervisningen. De valgte å bruke Bee-Bot, og startet med appen som en del av forberedelsene til programmering med robotene. I dette innlegget får du et lite innblikk i hvordan lærerene forberedet seg til læringsøktene, og hvordan de brukte dette i praksis med elevene.

 

 

Slik gjør du

Læringsopplegget er planlagt og gjennomført av:

Linn Marie Jacobsen, Stine Berglund, Camilla Brurberg ,Ellen Margrethe Ketilsson og Jeanett Børresen.

Forberedelse:

Lærerne lastet ned Bee-Bot appen og gikk igjennom den i fellesskap. De testet innholdet i og brukte dette i planleggingen av den første læringsøkten med elevene. Dette var nyttig. Lærerne fikk blant annet erfare hvor viktig det var med en gjennomgang av appens innhold før elevene gikk i gang med programmeringen.

Lærererne testet appens innhold som en del av forberedelsene til læringsøkten med elevene.

 

Gjennomføringen:

Lærerne på 2.trinn hadde satt opp tydelige læringsmål for programmeringsøkten. De gikk igjennom læringssmålene med elevene før timen startet. Etter at læringsmålene var gjennomgått fikk elevene en instruksjon på hva de ulike begrepene betyr, og hvordan de brukes i praksis. Lærerne brukte elevene som eksempler når de gikk igjennom begrepene. Feks: “Hvis vi ønsker at Bee-Boten skal gå fremover. Hva betyr det, og hvordan gjør vi det?” Elevene kom frem foran klassen og viste det frem.

Læringsmålene for programmeringsøkten.

 

Elevene arbeidet alene, og sammen med andre elever.Lærerne erfarte at samhandlingen og kommunikasjonen mellom elevene var god når de arbeidet to og to med Bet-Bot appen. Ved å arbeide sammen om Bee-Bot oppgavene dro elevene nytte av hverandres kunnskap og erfaring.  Samarbeidet i mellom elevene skapte også gode samtaler og diskusjoner rundt utfordringer de møtte på.

Programmering gir muligheter for samarbeidslæring mellom elevene.

 

Mål

Mål fra læringsøkten:

  • Jeg kan bruke begrepene fremover,bakover, snu, sving høyre og venstre.
  • Jeg kan planlegge veien frem til blomsten.

 

Matematikk:

  • Eleven skal kunne doble og halvere
  • Eleven skal kunne lage og utforske geometriske mønstre med digitale verktøy og beskrive de muntlig

Norsk:

  • Elevene skal kunne lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon
  • Elevene ska kunne lese store og små trykte bokstaver

 

Utstyr

  • Nettbrett
  • Bee-Bot appen
  • Blyant og ark
  • Smartboard/projector

Tips

Bruk god tid på gjennomgang av appen med elevene. Det er spesielt viktig å knytte begrepene opp mot en praktisk kontekst. Bruk elevene som eksempler når begrepene vises.

Lag begrepskart som viser begrepene knyttet opp mot retning.

Gi elevene mulighet til å bevege seg samtidig som de arbeider med Bee – Bot.  Lærerne erfarte at elever som selv prøvde ut retningen før de programmerte med Bee-Boten hadde en større forsåelse appens oppgaver.

Læreren hadde tegner opp en av Bee-Bot oppgavene, og brukte den som eksempel i gjennomgang og forberedelse til programmeringsøkten.

 

 

Begrepskart med begreper og retning som elevene brukte som støtte i læringøkten.

 

Oppgaveforslag

Her kan du laste ned Bee-Bot appen:

https://itunes.apple.com/us/app/bee-bot/id500131639?mt=8 

Denne oppgaven går ut på å programmere Bee-Bot til å komme seg frem til blomsten. Elevene må bruke retninger og begreper i arbeidet med å finne riktig vei. Oppgaven er tilpasset slik at elevene kan trykke en og en kommando eller planlegge ruten og trykke inn kommando etter det.

Oppgavene er en del av forberedelsene til programmering med selve Bee-Bot roboten.

 

Evaluering av opplegg

Ta gjerne kontakt med lærerne på 2.trinn for mer informasjon, tips og erfaring fra programmeringsøkten:

Linn Marie Jacobsen : Linn.Marie.Jacobseb@drmk.no

Stine Berglund: Stine.Berglund.Knudsen@drmk.no

Camilla Brurberg: Camilla.Brurgberg@drmk.no

Ellen Margrethe Ketilsson:Ellen.Margrethe.Ketilsson@drmk.no

Tilleggsinformasjon

Matematikk etter 2.trinn

Eksperimentere med teljing både framlengs og baklengs, velje ulike startpunkt og ulik differanse og beskrive mønster i teljingane.
Kjenne att og beskrive repeterande einingar i mønster og lage eigne mønster.
Utforske tal, mengder og teljing i leik, natur, biletkunst, musikk og barnelitteratur, representere tala på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane.

Matematikk etter 3.trinn

Lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i leik og spel knytte til koordinatsystemet.

Norsk etter 2.trinn

Bruke store og små bokstaver, punktum, spørsmålstegn og utropstegn i tekster og samtale om egne og andres tekster
Trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving