Økosystemet i Agar.io

Hvordan bruke onlinespillet Agar.io til å forstå et økosystem?

Beskrivelse

Skriv ut

Innledning

Agar er et morsomt, og ganske avhengighetsskapende spill. Jeg brukte spillet for å åpne opp emnet økologi i naturfag. Elevene ble mer eller mindre kastet rett ut i spillet, og fikk selv knytte det til fagstoffet etterpå.

Slik gjør du

Jeg delte ut et enkelt skjema med instruksjoner. Det kan du finne her.

Mål

Kan brukes for å forstå ulike begreper i økologi: (produsent, konsument, samfunn, abiotiske faktorer)
  • undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene

Kan også brukes for å forstå artenes opprinnelse gjennom naturlig utvalg. Hvem er det som klarer å bli størst?

  • forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og gjøre rede for observasjoner som støtter teorien

Utstyr

Helst pc med mus, men funker ok på nettbrett eller mobil.

Tips

Noen av de andre brukerne kan ha støtende brukernavn.

Tilleggsinformasjon

Naturfag etter 10.trinn

Utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i kretsløp.