Matematikk fordypning – IKEA Place og Måleverktøy AR

Dette læringsopplegget er hovedsaklig laget for matematikk fordypning. Her får elevene et innblikk i hvordan man kan bruke AR (augmented reality/utvidet virkelighet) for å innrede en stue og et soverom. Oppgaven går ut på at elevene skal lage et budsjett før de begynner å innrede, deretter bruke digitalt måleverktøy til å måle rommene og lage et regnskap. Læringsopplegget er knyttet opp mot kompetansemål til fagfornyelsen.

Beskrivelse

Skriv ut

Innledning

I dette læringsopplegget står elevene fritt til å velge hvordan de skal løse oppgaven som blir gitt av lærerne/studentene/skolelederne. Her kan de bruke forkunnskapene de har fra matematikkfaget som angår økonomi og måling. Samtidig får elevene brukt kreativitet til å innrede egne rom i husstanden, og på den måten få erfaring til å ta i bruk AR til å oppfylle læringsoppleggets kriterier.

Laget av Daria Scoreatin og Rebekka Holth Kleven

Slik gjør du

Disse to øktene kan organiseres slik:

1. Start læringsøkten ved å gjennomgå/repetere hvordan man kan sette opp et budsjett, og vise til hvordan man setter opp et regnskap.

2. Presentere oppgaven for elevene. Hjelp elevene til å laste ned appene fra AppStore “IKEA Place” og “Måleverktøy” på iPadene.

3. Det ferdige produktet skal vises til lærer. Elevene skal kunne argumentere rundt, og begrunne for valget av møbler med utgangspunkt i budsjett, regnskap og målinger.

Mål

Mål/kriterier for øktene:

  • Lage budsjett og anta pris på forskjellige møbler som er nødvendige for husstanden og den antatte summen på møblene.
  • Innrede stue og soverom med appen “IKEA Place”
  • Lage et regnskap med oversikt over penger som har blitt brukt på de ulike møblene og summen på alt til sammen.
  • Danne kunnskaper og erfaringer om hvordan måle størrelser på rommene med bruk av appen “Måleverktøy”.

Kompetansemål for matematikk fordypning etter 10. trinn (2020):

  • Bruke teknologi som verktøy for kunnskapssøking, kretivitet og læring i matematikk
  • Uforske, planlegge og modellere situasjoner knyttet til temaer innenfor samfunn og arbeidsliv og presentere og argumentere for resultatene
  • Beregne og vurdere betingelser for og kostnader ved ulike typer kjøp

Utstyr

  • Verktøy: Nettbrett/mobiltelefon
  • App: IKEA Place og Måleverktøy
  • Program: Microsoft Excel

Tips

I dette undervisningsopplegget kan man enten dele elever opp i par/grupper, eller at oppgaven blir løst individuelt.

Det er anbefalt å bruke mer enn en skoletime på opplegget, slik at elevene får en positiv opplevelse av AR i undervisningssammenheng der de rekker å ekperemintere og gjennomføre opplegget grundig.

Tilleggsinformasjon

Matematikk etter 10.trinn

Modellere situasjonar knytte til reelle datasett, presentere resultata og argumentere for at modellane er gyldige.
Planleggje, utføre og presentere eit utforskande arbeid knytt til personleg økonomi.
Utforske og samanlikne eigenskapar ved ulike funksjonar ved å bruke digitale verktøy.