SPIKE Prime

Med fokus på dybdelæring, utforskning og skaperglede kommer LEGO® Education SPIKE ™ Prime med mange muligheter. Spike Prime krever ingen forkunnskaper, men har allikevel stort potensiale når det gjelder læringsutbytte. Spike kan dekke alle kompetansemålene som går direkte på programmering i grunnskolen. Men undervisningsoppleggene LEGO Education har laget dekker også flere kompetansemål innenfor samfunnsfag, norsk, naturfag, musikk, kunst og håndverk og matematikk. Fokuset er da dybdelæring som oppmuntrer til utforskende elever og skaperglede. Vi kjørte her undervisningsopplegget Repeat 5 times.

Beskrivelse

Skriv ut
Vi fulgte undervisningsopplegget som Lego Education har laget. Først ved å engasjere elevene ved å se nytten av å ha en personlig trener. Videre gikk de  sammen to og to for å bygge en personlig trener. De fleste valgte å følge oppskriften til Lego. Etter byggingen programmerte de den personlige treneren til å passe til deres bruk. Programmeringsspråket er intuitivt med dra-og-slipp-funksjon, som er basert på Scratch.

Videre er det mulig å sette inn variabler for å regne ut antall kalorier de forbrenner ved å ta sit-ups. Dette er en god mulighet til å snakke hvordan mat virker som energikilde og byggemateriale for kroppen.

Lego foreslår selv mange muligheter for videre arbeid i undervisningsopplegget. Vi valgte derimot å ta den praktiske byggedelen videre, med å se om vi fikk til å lage en personlig trener med Mindstorms EV3. Det var ganske interessant å sammenligne Spike Prime og EV3. De trengte for eksempel en helt forskjellig base for å stå stabilt, og programmeringen er veldig ulik foreløpig.

Tilleggsinformasjon

Matematikk etter 7.trinn

Bruke programmering til å utforske data i tabellar og datasett.

Naturfag etter 7.trinn

Designe og lage et produkt basert på brukerbehov.
Reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer.
Utforske, lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen.

Programmering etter 7.trinn

Matematikk: Bruke programmering til å utforske data i tabellar og datasett.
Naturfag: Utforske lage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen

Programmering etter 8.trinn

Matematikk: Utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering.