KODU – Et lærings og spillprogrammeringsverktøy med tverrfaglige muligheter

KODU gir muligheten til å kombinere fagene matematikk, norsk, engelsk, kunst og håndverk med kreativitet og problemløsning. Det er bare fantasien som setter grenser!

Beskrivelse

Skriv ut

Innledning

Dette er et læringsopplegg som kan gjennomføres som en enkeltøkt eller som et helt prosjekt. Læringsopplegget er lagt opp etter progresjon med mål og kriterier. Til hver læringsøkt er det laget læringsvideoer som kan brukes som støtte til undervisningen.

KODU er et gratis lærings og spillprogrammeringsverktøy som gir elevene mulighet til å skape en digitalverden. Det er kun fantasien som setter grenser.  Kodu i undervisningen gir tverrfaglige muligheter for samarbeid og kommunikasjon, kreativitet og innovasjon samt kritisk tenkning og problemløsing.

Slik gjør du

Forberedelser:

Last ned KODU her.

Gjennomføring:

Dette læringsopplegget kan gjennomføres som enkeltøkt eller som et helt prosjekt. Du finner forslag til læringsopplegg (heftet) med innhold og mål som vedlegg nederst på denne siden.

1.økt: Nyttige verktøy og funksjoner i KODU laboratoriet (læringsvideo til økten finner du her).

2.økt: Kodehjulet og kodelinjens funksjoner (læringsvideo til økten finner du her).

3.økt: Hvordan kan karakteren miste eller score poeng (læringsvideo til økten finner du her).

4.økt: Hvordan lag en sti som et bestemt objekt følger til enhver tid (læringsvideo til økten finner du her).

5.økt: Hvordan man gir karakteren / objektet helse og skade (læringsvideo til økten finner du her).

6.økt: Hvordan man starter et spill (læringsvideo til økten finner her).

7.økt: Hvordan man avslutter et spill (læringsvideo til økten finner du her).

 

Mål

Matematikk: 

(Kompetanse mål etter 7.trinn)

– utvikle, bruke og diskutere metoder for hovedregning, overslagsregning, og bruke digitale verktøy i beregningen.

– regne med positive og negative hele tal

– velge passende måleredskaper og gjøre praktiske målinger med dagligliv og teknologi og vurdere ut i fra presisjon og måleusikkerhet.

Norsk:

(Kompetanse mål etter 7.trinn)

– bruke sang, musikk og bilder i fremføring og presentasjoner

– bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoplinger og varierte estetiske virkemidler

Fremtidens kompetanse:

– Kompetanse i å utforske ( kreativitet, innovasjon kritisk tenkning og problemløsning)

– Kompetanse i kommunikasjon og samhandling (samarbeid, aktiv deltakelse)

– Kompetanse i å lære (begreper og begrepslæring).

 

Tips

Dette opplegget kan gjennomføres på en hel klasse eller i mindre grupper.

Print ut heftet slik at elevene kan bruke det til å vurdere hva de har lært og hva de må jobbe videre med.

Etterhvert som elevene har fått erfaring og kunnskap kan KODU knyttes opp mot fag. Feks norsk og matte:

Norsk:
La elevene skrive en liten fortelling med en start og slutt. Når elevene er ferdig med fortellingen kan de prøve å lage det de har skrevet som et spill i kodu. Her er mulighetene mange, og det er bare fantasien som setter grenser.

Matmatikk:
Et av målene i lærerplanen beskriver regning med negative og positive hetall. Knytt dette målet opp mot KODU. Elevene kan feks lage et spill som gir de pluss poeng og minus poeng. La de samtidig lage et poengsystem som gjør at de vinner ved antall scorte poeng, og taper ved antall mistet poeng. Her er mulighetene mange.

Tilleggsinformasjon

Matematikk etter 8.trinn

Lage og løyse problem som omhandlar samansette måleeiningar.

Matematikk etter 7.trinn

Bruke tallinje i rekning med positive og negative tal.

Matematikk etter 4.trinn

Modellere situasjonar frå sin eigen kvardag og forklare tenkjemåtane sine.

Norsk etter 7.trinn

Presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser
Utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster