Koding motiverer til skriving

Kan man kode i faget norsk? Gjennom appen ScratchJr kan de yngste elevene programmere fortellinger på nettbrettet, til stor iver og glede.

Beskrivelse

Skriv ut

Innledning

Dette opplegget er knyttet til faget norsk på 2. trinn. Vi har brukt Appen ScratchJr som er en app som passer for de yngste elevene. Her kan elevene lage sine egne historier. Elevene velger bakgrunner, figurer, lyd og tekst. Ved hjelp av koding kan elevene bestemme hvordan figurene skal forflytte seg. Historien blir levende.

Slik gjør du

Før elevene satte i gang med appen, arbeidet vi med algoritmer og retninger.

På forhånd laminerte jeg små kort som var knyttet til hverdagen. Det er viktig at elevene har kunnskaper om rekkefølge før de kan kode figurene i ScratchJr. Elevene satte sammen kortene i riktig rekkefølge. Jeg stilte spørsmål slik som foreksempel: kan man kle på seg før man har stått opp?

Det er viktig at elevene skjønner prinsippene med retning før de kan styre figurene i appen. Pilene på veggen ser like ut som pilene elevene møter i ScratchJr. Her fikk elevene bestemme hvordan pilene skulle plasseres, og læreren måtte følge pilene. Her er det også mulig å la elevene kode hverandre ved hjelp av slike piler. En bestemmer hvordan pilene skal stå, og den andre skal følge disse.

Elevene fikk se et eksempel på en historie. De fikk en liten gjennomgang av hvordan man skifter bakgrunner, henter figurer, legger inn tekst og hvordan man koder figurene. Deretter fikk elevene sette i gang med å skrive hver sin historie.

Mål

Mål for koding:

  • kunne forstå retning, rekkefølger og algoritmer.
  • kunne kode en figur.

Kompetansemål for norsk:

  • Bruke bokstaver og eksperimenter med ord på tastatur.
  • Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelse.

Utstyr

For å gjennomføre dette opplegget trenger du:

  • Laminerte kort.
  • Ark med piler
  • iPad med appen ScratchJr

Tips

Når du introduserer ScratchJr, er det lurt å bare ta en kort introduksjon av appen. La elevene teste ut mest mulig selv. Dette er det mye læring i.

Evaluering av opplegg

Elevene var veldig fornøyde og ivrige. Alle jobbet hele tiden med sin historie. Det som overrasket meg var at mange av elevene spurte om hvordan de kunne skrive mer tekst, og de var opptatt av å skrive ordene riktig. De hadde både raskere og brattere utviklingskurve enn jeg på forhånd hadde trodd. De kunne stadig vise meg noe nytt de hadde oppdaget i appen.

Tilleggsinformasjon

Norsk etter 2.trinn

Beskrive og fortelle muntlig og skriftlig
Lage tekster som kombinerer skrift med bilder
Lese med sammenheng og forståelse på papir og digitalt og bruke enkle strategier for leseforståelse
Skrive tekster for hånd og med tastatur
Uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre kreative aktiviteter

Norsk etter 4.trinn

Beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter
Bruke komma og andre skilletegn i tekster
Kombinere ulike uttrykksformer i sammensatte tekster
Skrive tekster med funksjonell håndskrift og med tastatur
Utforske og formidle tekster gjennom samtale, skriving, lek, bevegelse og andre kreative uttrykk