iFactor – et nettbasert multiplikasjonsspill

Om en skal lære seg multiplikasjonstabellen, trenger å repetere litt eller bare som variasjon i læringsarbeidet, vil iFactor oppleves som engasjerende og lærerrikt spill for elevene. Kan du fire på rad, kan du iFactor.

Beskrivelse

Skriv ut

Innledning

Dette undervisningsopplegget er brukt på 5. trinn. Elevene likte spillet veldig godt, og synes det var ekstra motiverende å spille mot hverandre og ikke mot en “maskin”. Elevene har spilt mot hverandre en mot en og to mot to. Spilte de i par var de sammen med læringspartneren sin. De diskuterte hvilket tall de skulle velge, og strategi.

Slik gjør du

iFactor er som et bingobrett. På dette brettet er det 36 tall som vil være produkter fra 1-9 gangen. Under disse tallene er det to rekker. Hver rekke inneholder siffer fra 1 til 9. Den første spilleren som starter er rød og den andre spilleren er blå. Rød begynner alltid. Hvis de er uenig om hvem skal være rød, kan de ta stein-saks-papir. Rød kan velge om den ønsker å starte med å trykke på et tall (faktor) mellom 1 og 9 på den øverste linjen eller den nederste. Når det er blå sin tur må den velge et tall fra den motsatte linjen. Dette gjelder kun første gang. Hvis rød velger tallet 4 på den ene rekker og blå velger 5 på motsatt rekke vil tallet 20 bli markert blått. Det er nå rød sin tur. Rød kan nå velge om en vil multiplisere 4 med noe eller 5 med noe. Det eneste er at rød ikke kan velge 4 gange 5 fordi 20 allerede er tatt. Den første som får 4 på rad vinner. Man kan kun få fire på rad vannrett og horisontalt. Se link med YouTube-video som forklarer dette her.

Til å starte med forklarte jeg hva som var målet med å bruke spillet. Elevene kunne også bruke gangeplate hvis de trengte det. Hensikten er å skape situasjoner der elevene opplever det trygt å gjøre feil, resonnere rundt eget svar og vurdere neste steg. Deretter forklarte jeg spillets regler med å vise det på Smartboarden, slik at alle fikk se hvordan spillet fungerte.

Etter gjennomgang: Link til iFactor ble lagt ut på Google Classroom. De fikk beskjed om å velge “local game” og deretter starte spillet.

Hvis et læringspar ønsket å utfordre et annet læringspar fikk de mulighet til dette. Da må det ene læringsparet trykke på “Online game” og deretter “Host Using Room Name”. Elevene vil da få et romnummer bestående av to tall og to bokstaver som det andre læringsparet skal skrive inn. Det andre læringsparet trykker på “Join By Room Name” og skriver inn romnummeret. Her er det viktig at elevene øver seg på å lytte til hverandre sine forslag og bli enig om hvor de skal prøve å få fire på rad. Det er utrolig gøy og interessant å lytte til diskusjonene og strategiene de lager. Hvis et av læringsparene får tre på rad og mangler en for å vinne, prøver de etter beste evne å finne faktorer de kan kombinere for å få et produkt som kan blokkere 4 på rad for motparten.

Mål

Etter 4. trinn:

  • utvikle og bruke varierte metodar for multiplikasjon og divisjon, bruke dei i praktiske situasjonar og bruke den vesle multiplikasjonstabellen i hovudrekning og i oppgåveløysing

Etter 7. trinn:

  • stille opp og løyse enkle likningar og løyse opp og rekne med parentesar i addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av tal

Utstyr

iFactor er nettsidebasert, så du trenger kun en Chromebook eller PC. Den finnes også i appform, så her kan du bruke nettbrett og telefoner også.

Forberedelse

Jeg tror det er viktig å ha en gjennomgang av spillets regler og hvordan det fungerer i plenum, før elevene får teste selv. Trygg de usikre elevene i at det er lov å bruke gangeplate (se bilde). Utfordre alle til å prøve først uten, så kan de dobbeltsjekke etterpå. Spill igjennom det selv noen ganger, og så kan du utfordre en annen kollega. Her er det lett å bli hekta!

Tips

Jeg anbefaler at elevene velger fullskjerm når de spiller spillet. Da får de bedre oversikt over alle mulighetene. La et læringspar utfordre deg også. De synes det er stas å spille mot læreren. Elever som ønsker kan spille det på Smartboarden.

Vurdering

Elevene kan vurderes på muntlig aktivitet og i samtale med læringsvenn. Hvilke strategier går de for? Samarbeider de bra? Støtter de hverandre under læringen? I hvilken grad mestrer de multiplikasjonstabellen?

Evaluering av opplegg

Elevene synes det er veldig kjekt å spille spillet. De får bruke den tiden de trenger, og kan kombinere øving på multiplikasjon med strategi og spill.

Lenker:

iFactor tutorial

Link til spillet iFactor

Tilleggsinformasjon

Matematikk etter 3.trinn

Bruke kommutative, assosiative og distributive eigenskapar til å utforske og beskrive strategiar i multiplikasjon.
Representere multiplikasjon på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane.
Utforske multiplikasjon ved teljing.