Direkte fra fuglekassen

En avansert måte å følge med på fuglenes liv er å ha fuglekasse med kamera. Da kan barna følge med på fuglene uten at de blir forstyrret.

Beskrivelse

Skriv ut
En avansert måte å følge med på fuglenes liv er å ha fuglekasse med kamera. Da kan barna følge med på fuglene uten at de blir forstyrret.

Det blir stadig mindre urørt natur. Dette får konsekvenser for fuglelivet fordi fuglene er avhengig av å bygge rede i gamle hule trær. Ved å henge opp fuglekasser hjelper du fuglene å finne seg en bolig, og bidrar samtidig til ett rikt fugleliv.

Denne aktiviteten viser hvordan du kan følge med på fuglelivet inne i fuglekassen, og hvordan du kan dele din video med andre på internett.

Fordelen med å bruke webkamera er at du kan observere fuglene i sitt naturlige miljø uten at de selv blir forstyrret.

Trykk her for å se direkte i fuglekassen

Tilleggsinformasjon

Naturfag etter 2.trinn

Oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over hvordan naturen er i endring, og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon.
Utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre.

Naturfag etter 4.trinn

Gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas.
Utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut.

Naturfag etter 7.trinn

Foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning.
Gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet.