Arbeid med skildringer i norsk i VR

Opplegg om skildringer i norsk. Mål om å øke kreativitet og gi inspirasjon til god fortellertekninkk.

Beskrivelse

Skriv ut

Innledning

Læringsopplegget kan gjennomføres som en del av et opplegg om fortellertekninkk eller alene. Bruk et sett med Cardboard-briller slik at det er nok til halve klassen. Halve klassen må også ha funegrende mobiltelefoner, og du må ha tilgang på WiFi til dem.

Elevene laster ned Google Streetview fra Play eller Appstore og “reiser” til et kult sted der. Dette kan du gjøre på mange ulike måter, f.eks rett og slett ved å be elevene selv komme med forslag til kule steder i verden. Fokuser gjerne på natur, eller spesielle byområder.

Slik gjør du

Når elevene er delt i grupper på 2 med en Cardboard-brille og en telefon per gruppe, får de følgende oppgave:

– Skildre/beskriv i detalj det du ser. Fokuser på å gå nøye inn på nøyaktig hvordan ting ser ut, hva slags følelser man får av å være der, hvordan det lukter, kjenner osv. Person 1 er i VR og person 2 noterer og spør/graver etter informasjon.

Til slutt er det lurt å benytte ulike metoder for å ordne det de har notert og opplevd. Eksempelvis kan dere sette av litt tid til noen 2-3 minutters skriveøkter der elevene forsøker å lage avsnitt med skildringer inspirert av det de har sett og blirr forklart.

Her finner du en presentasjon som blant annet inneholder dette opplegget: https://prezi.com/ludqyh4jw3ym/3-mater-a-fortelle-pa/

 

Mål

Hensikten her er å stimulere og inspirere til skriving, samt å skape bevissthet rundt fortellerteknikk og hvordan man best kan kommunisere skriftlig gjennom fortellende tekst.
  • skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium
  • uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding
  • planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst

Utstyr

ca 15 stk Cardboard-briller. (koster 25-100 kr per stk)

Elevenes egne mobiler

WiFi

Oppgaveforslag

Dette er et godt utgangspunkt for å jobbe videre med fortellende tekst. Eksempelvis kan det danne et utgangspunkt for en lengre skriveoppgave der fortellerteknikk er et fokusområde.

Evaluering av opplegg

Opplegget er kult og fungerer bra. Flere elever som vanligvis har utfordringer med prosessen fra tanke til skrivehandling har med dette opplegget produsert større mengder tekst enn vanlig.

Opplegget er godt til å skape bevissthet rundt hva som skal til for å skildre noe på en slik måte at den som leser/hører på føler det som om han/hun er tilstede i teksten.

Tilleggsinformasjon

Norsk etter 7.trinn

Beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål
Leke med språket og prøve ut ulike virkemidler og framstillingsmåter i muntlige og skriftlige tekster
Skrive tekster med tydelig struktur og mestre sentrale regler for rettskriving, ordbøying og tegnsetting
Utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster

Norsk etter 10.trinn

Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer
Skrive tekster med funksjonell tekstbinding og riktig tegnsetting og mestre rettskriving og ordbøying på hovedmål og sidemål
Uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter

Engelsk etter 7.trinn

Bruke digitale ressurser og ulike ordbøker i språklæring, tekstskaping og samhandling.
Bruke enkle strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon.
Følge regler for rettskriving, ordbøying og setningsstruktur.
Skrive sammenhengende tekster, inkludert sammensatte, som gjenforteller, forteller, spør og uttrykker meninger og interesser, tilpasset mottaker.

Engelsk etter 10.trinn

Bruke kunnskap om ordklasser og setningsstruktur i arbeid med egne muntlige og skriftlige tekster.
Bruke ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling.
Bruke varierte strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon.
Skrive formelle og uformelle tekster, inkludert sammensatte, med struktur og sammenheng som beskriver, forteller og reflekterer tilpasset formål, mottaker og situasjon.