Dybdeundervisning.no ble opprettet med målet om å ligge i forkant av fagfornyelsen. Vi ønsker å utfordre den tradisjonelle klasseromsundervisningen. Gjennom fokuset på prosjekter med høyt læringspotensiale, rike, utforskende og åpne oppgaver, så mener vi at undervisningen vil bli lettere å tilpasse, mer interessant og morsommere å jobbe med. Vi ser at vi da får elever som er nysgjerrige og oppsøkende.

Kent Kirkhaug

Allmennlærer med videreutdanning i kroppsøving og IKT. Har jobbet som lærer i 14 år.

Interessert i klasseromspraksis som går i dybden og gir elevene en opplevelse av relevant læring. Kreativitet og høy elevaktivitet kan gi elevene en dypere forståelse til det de skal tilegne seg, og bidra til økt motivasjon og lærelyst. 

Viktig at elevene er aktive og opplever mestring. Jeg har stor tro på bruk av teknologi i undervisningen for å få til varierte arbeidsmetoder.

Er opptatt av å gjøre elevene forberedt på fremtiden i et digitalisert samfunn og livet de møter utenfor skolens fire vegger.

Jobber nå som Product Expert Wallmob i Extenda Retail AS

Kine Caspersen

Allmennlærer med videreutdanning i matematikk og IKT. Har jobbet som lærer i 8 år.

Er interessert i møtet mellom pedagogikk og IKT, og hvilke muligheter som ligger her.

Engasjementet er også stort rundt den aktive hverdagen. Da spesielt viktigheten av lek for barns kreative og sosiale utvikling. Målet er utforskende elever som tar initiativ og er aktive i egne læringsprosesser. Jobber derfor mye med å styrke den indre motivasjonen, og trives godt med å utforske effekten av uformell læring.

Har akkurat byttet jobb og begynt å jobbe i Lekolar, som prosjektleder for Lekolar sin satsning på programmering og STEM-fag i skolen.