Dybdeundervisning.no ble opprettet med målet om å ligge i forkant av fagfornyelsen. Vi ønsker å utfordre den tradisjonelle klasseromsundervisningen. Gjennom fokuset på prosjekter med høyt læringspotensiale, rike, utforskende og åpne oppgaver, så mener vi at undervisningen vil bli lettere å tilpasse, mer interessant og morsommere å jobbe med. Vi ser at vi da får elever som er nysgjerrige og oppsøkende.

Kent Kirkhaug

Allmennlærer med videreutdanning i kroppsøving og IKT. Jobber på mellomtrinnet.

Brenner for klasseledelse og gode relasjoner, og har tro på at kreativitet og høy elevaktivitet på skolen kan gi elevene en dypere forståelse til det de skal tilegne seg, og bidra til økt motivasjon og lærelyst. 

Jobber for at elevene skal være aktive og oppleve mestring, og har stor tro på bruk av teknologi i undervisningen for å få til varierte arbeidsmetoder. Har lang erfaring med bruk av digitale verktøy i klasserommet.

Er opptatt av å gjøre elevene forberedt på fremtiden i et digitalisert samfunn og livet de møter utenfor skolens fire vegger.

Kine Caspersen

Allmennlærer med videreutdanning i matematikk og IKT. Har jobbet som lærer i 8 år.

Er interessert i møtet mellom pedagogikk og IKT, og hvilke muligheter som ligger her.

Engasjementet er også stort rundt den aktive hverdagen. Da spesielt viktigheten av lek for barns kreative og sosiale utvikling. Målet er utforskende elever som tar initiativ og er aktive i egne læringsprosesser. Jobber derfor mye med å styrke den indre motivasjonen, og trives godt med å utforske effekten av uformell læring.

Har akkurat byttet jobb og begynt å jobbe i Lekolar i januar 2020, som prosjektleder for Lekolar sin satsning på programmering og STEM-fag i skolen. I den forbindelse tilbyr jeg, gjennom Lekolar, opplæring av lærere.

Kontakt oss