Digitale ressurser

Under kan du finne en samling av digitale ressurser.

Fjernundervisning

  • Temaet kan introduseres for elevene på flere ulike måter – f.eks. ved hjelp av et videoklipp/film, tekst eller lydfil.
  • Har du mulighet, start dagen med et videomøte med elevene i f.eks Teams. Presenter dagen og hvilke oppgaver elevene skal gjøre. Avtal et fast tidspunkt dere har videomøte igjen samme dag.
  • Husk tydelige regler for hvordan man oppfører seg på videomøte og chat.
  • Lærer skal være tilgjengelig på tlf, SMS eller chat i løpet av skoledagen.
  • Oppgavene elevene skal arbeide med bør variere mellom skriftlig, muntlig (f.eks. lese inn lyd-fil eller lage en video) og praktisk (f.eks. ulike formingsaktiviteter, matlaging, forsøk og arbeid med konkreter)
  • Tid foran skjermen bør begrenses.
  • Viktig med fysisk aktivitet.
  • Lage ukesopplegg for elevene som er hjemme i karantene.
  • Hver dag bør minimum bestå av to fag-/temaøkter i tillegg til en lesestund og en fysisk aktivitet.
  • Øktene bør ha variasjon i fag-/temaområder og metode, og tilpasses de ulike alderstrinnene/elevgruppene.

Last ned ukeplanen i Word-format >>

Last ned ukeplan i PDF-format >>

Digitale ressurser

Programmering

 Code.org finner du et stort utvalg av ulike kurs som er skreddersydd for det årstrinnet eller nivået elevene befinner seg på. Alle kursene programmeres med blokkprogrammering som man kan veksel over til javascript for å se det man har kodet i tekst. Du kan velge å bare la elevene kode på selv på siden eller så kan du lage deg en lærerkonto der du har mulighet til å følge elevene og dele oppgaver/kurs med dem etter deres kunnskapsnivå. Kursene er oppbygget med instruksjonsfilmer, digitale oppgave samt analoge utfordringer.

 Code.org finner du undervisningsopplegg for analog programmering.

Med Kodable kan du lære deg det grunnleggende om blokkprogrammering i form av piler. Du utvikles ut fra ditt eget kunnskapsnivå og du finner utfordringer som passer deg. Her finnes også instruksjonsfilmer som hjelper deg på veien. Det passer kanskje best til de yngre nybegynnerne, men det finnes også kurs som utfordrer eldre elever.

Scratch blokkprogrammerer du dine egne spill. Det er du som er spillskaperen og det finnes ingen grenser, kun muligheter. I Scratch kan du lage spill som passer i de ulike fagene. Du kan bruke Scratch for å lage en fortelling eller et matematikkspill. For å kunne bruke Scrratch fullt ut bør du fullføre et grunnkurs, samt noen av de andre kursene under fanen tutorials.

Lær kidsa koding har en bra online veiledning der du lærer det grunnleggende i Scratch. Her får du mulighet til å gjennomgå steg-for-steg hvordan du kommer i gang med bruken.

Hos Khan academy finner du kurs i hvordan man lærer seg å programmere javascript. Siden er oppbygget med ulike instruksjonsfilmer med tilhørende oppgaver. Det er oppbygget slik at man starter med å lage en enkel kode for så å bygge på med mer avanserte oppgaver etter hvert.

Med Flexbox froggy får du lære å programmere CSS.kode. En guide på engelsk leder deg gjennom oppgavene.

Kroppsøving

Gymtroll er en ressursside hvor du kan finne ferdige ferdige undervisningsopplegg og enkeltøvelser i kroppsøving. Det ligger i over 400 opplegg her som du kan filtrere etter både alder og type aktivitet. Enkel side å navigere på.

 

Aktiviteteskassen er en fornyelse av den tidligere aktivitetsbanken til Utdanningsdirektoratet. Du kan finne opplegg for hele skoleløpet her, og søkefunksjonen gjør det enkelt å spisse søk og finne frem til ønskede aktiviteter.

Fagfornyelsen LK20

Dybdelæring

Les mer om dybdelæring her.

Hva er nytt i fagene?

Her finner du en kort og grei oversikt over hva som er nytt i de ulike fagene.

Her finner du også filmer om hva som er nytt i de ulike fagene.

 

Nye læreplaner – en oversikt

 

Kompetansepakker

Her finner du en oversikt over to kompetansepakker som Udir har lansert som en støtte til innføringen av nye læreplaner.

Fysisk helse

Matportalen

Matportalen har laget diverse undervisningsressurser i temaer som ernæring, hygiene og matmerking.


 

Kolon – e-læring om rusmidler

Kolon er et todelt e-læringsopplegg hvor del 1 handler om hvordan rusmidler påvirker oss mens del 2 handler om hvordan man kan forholde seg til rusmidler og ta gode valg.


 

Psykisk helse

De modigste jeg vet

De modigste jeg vet er en webserie på 6 x 20 minutter som er produsert med tanke undervisning. Serien berører ulike perspektiver på hendelser som spiller inn på den psykiske helsen; blant annet mobbing, spiseforstyrrelser og oppvekst i fosterhjem. Til hver episode finner du spørsmål som kan danne utgangspunkt for refleksjon og diskusjon.


 

Å arbeide med psykisk helse i skolen

Artikkel som inneholder ideer til hvordan man kan jobbe med psykisk helse i skolen. Lenker til andre ressurser og tips til mer litteratur om emnet.


 

Null mobbing

Udir står bak denne siden som gir god informasjon til både foreldre og elever om steder å henvende seg, hva man kan gjøre og hvem man kan snakke med dersom man opplever mobbing.


 

Forbruk og økonomi

Skolemeny

Siden inneholder materiell og bistand til å drive opplæring i personlig økonomi.


 

Pengeby

Pengeby skal du løse ulike oppgaver og spill for å tjene gull- og sølvpenger. Pengene kan du bruke til å kjøpe deg ting som du kan dekorere rommet ditt med eller utforske tidsmaskinen. Det ligger også en lærerveiledning du kan bruke. Pengeby er en læringsressurs designet med tanke på å øke økonomiforståelsen bland de yngre barna.


 

Finansportalen

På Finansportalen finner du en ressurs hvor man kan jobbe med økonomi og personlig forbruk. Denne ressursen er direkte knyttet opp mot et kompetansemål i 10. klasse, men den kan også brukes på andre klassetrinn. Temaene som blir gjennomgått er: Inntekt og forbruk,Sparing og plassering, Lån og Betalingskort. Hvert tema har en film og interaktive oppgaver.


 

Relasjoner og grenser

Si det som det er!

Denne siden omhandler vold i nære relasjoner, og her kan du finne både informasjonsmateriell, filmer og nyttige lenker.


 

Stine Sofie Stiftelse

Stine Sofie Stiftelse jobber for at barn og ungdom skal ha en oppvekst uten vold og overgrep. Her finner du oversikt over artikler om vold og overgrep og faresignaler du som voksen skal se etter. Du finner også en oversikt over andre nettressurser der du kan lære mer om temaet.


 

Jeg vil vite

Jeg vil vite er et e-læringsverktøy om vold og overgrep. Siden er lagt opp slik at den er både en ressurs for voksne om hvordan man lettere kan snakke om temaet, samt en ressurs for barn der de kan lære mer om hva som er lov og ikke lov å gjøre. Det er Stine Sofie Stiftelse som står bak siden.


 

Seksualitet

Kroppen min eier jeg

Denne prisbelønte serien med tegnefilmer om kropp, grenser og seksuelle overgrep har vært sendt på NRK Super. Den ligger nå ute som en egen nettressurs med både tegnefilmer og veiledningshefte. Den har barn i alderen 6-8 år som målgruppe. Målet er at flere barn skal tørre å varsle og å lære mer om å sette grenser.


 

Ressurs fra Sex og samfunn

Sex og samfunn har skrevet en artikkel som gir en fin oversikt over materiale du kan benytte deg av i seksualundervisningen. Det er lenker til artikler og filmer.


 

Identitet og selvbilde

Confident me

Confident me er et internasjonalt prosjekt med fokus på å styrke sitt eget selvbilde. I Norge så er Barnevakten.no valgt som samarbeidspartner. På siden finner du mer informasjon om prosjektet, og du kan også laste ned materiell til egen undervisning.

Generelle ressurser om bærekraftig utvikling

Naturfag.no har en side der de har samlet lenker om bærekraftig utvikling. Her finnes artikler, undervisningsopplegg og temasider om temaet.


 

Natursekken


 

Miljø

Marin forsøpling

Oslofjorden friluftsråd har laget et undervisningsopplegg om marin forsøpling fra 7.-10. trinn. Opplegget består av filmressurser, lærerveiledning og elevhefter.


 

Klima

FN-sambandet

FN har laget en nettressurs som er faktabasert, med tall/fakta som er hentet fra rapportene til FNs klimpanel. De gir en god og enkel oversikt, med tydelige bilder/grafer og fremstillinger av avanserte statistikker. Det ligger også noen filmer på siden.


 

Levesett og ressursbruk

FNs bærekraftsmål

Her finner du en oversikt over FNs bærekraftsmål. Det er en felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Til hvert mål, ligger det ressurser du kan bruke i din undervisning.


 

Spis opp maten

Hver og en av oss kaster 42 kg mat i året. Det vil folkebevegelsen “Spis opp maten” gjøre noe med. Her kan man få tips gjennom bloggen deres til oppskrifter og problemstillinger man kan diskutere og jobbe med i klassen.

Demokratiske prinsipper

Min stemme

Min stemme er et nettsted som skal fremme demokrati og deltakelse i barnehage og skole. på nettstedet finner du en rekke oppgaver, aktiviteter og undervisningsopplegg innenfor temaer som blant annet demokrati og rettigheter.


 

Demokrati i praksis

Denne artikkelen trekker frem relevante og aktuelle problemstillinger rundt menneskerettigheter. Artikkelen har innebygde ordforklaringer, lenker og oppgaver.


 

Ytringsfrihet

Amnesty

På Amnesty sine sider ligger det både informasjon, videoressurser og aktuelle saker. God side å orientere seg på for å finne dagsaktuelle saker og som inngang til refleksjon og diskusjon i klassen.


 

22.juli-senteret

På denne siden finner du ressurser i emner som ytringsfrihet, demokrati og terrorisme/ekstremisme. Ressursene er lagd som forarbeid/etterarbeid i forbindelse med besøk på 22.juli-senteret, men de kan også brukes frittstående.


 

Politisk deltakelse

Stortinget Undervisning

Stortinget Undervisning tilbyr ressurser som kan hjelpe oss å forstå det politiske systemet. Her kan du lese om en stortingsrepresentant hverdag, hva de ulike partiene står for og hvordan prosessen rundt statsbudsjettet er. 


 

Barnas valg

Enkel og informativ side fra Redd Barna som beskriver vårt politiske system og presenterer både valgordningen og de politiske partiene.


 

Diskriminering og likeverd

Plan Norge

Plan Norge har som mange andre organisasjoner utviklet pedagogiske opplegg som kan trekkes inn i undervisningen. Her finner du blant annet et opplegg om likeverd for jenter, om barneekteskap og om barn på flukt.


 

Aldri mer 22.juli

Aldri mer 22. juli er en nettside som skal demme opp mot rasisme og fordommer. Ved å spre kunnskap og informasjon ønsker Antirasistisk senter å bidra til at vi aldri mer får oppleve terrorangrep som det vi hadde i Norge 22.07.2011. Her finner du aktuelle temaer til alle aldersgrupper i skolen. Noen temaer er knyttet opp mot læreplanen. Innholdet i artiklene er tilpasset de ulike trinnene.


 

Antisemittisme før og nå

Antisemittisme før og nå er en nettressurs til bruk i undervisning i ungdomsskole og videregående skole. Du får et historisk perspektiv på antisemittisme og hvilke konsekvenser dette har hatt. I tillegg kan vi lære mer om konspirasjonstenking og hvilke konspirasjonsteorier som har vært lansert og som fortsatt lever.


 

Likestilling og likeverd

Samleside fra Minstemme.no som inneholder aektiviteter, informasjon og videoer som kan brukes til refleksjon og diskusjon.


 

Medier

Medielabben

På Medielabben finner du informasjon av hvordan pressen jobber og om journalistiske spilleregler som kildekritikk, personvern og opphavsrett. Du finner fine videoressurser for flere aldersgrupper under fanen Demokrati og medborgerskap.


 

Falske nyheter

Medietilsynet står bak opplegget Falske nyheter – et opplegg for elever på ungdomsskolen. Opplegget tar sikte på å la elevene bli kjent med hva som kjennetegner falske nyheter, forskjell på fakta og meninger og hva som kjennetegner kilder man kan stole på.


 

Newswise

Newswise er en side som du kan bruke når du jobber med kildekritikk og falske nyheter. Siden er på engelsk, og utgiverne mener at den passer for 5. klasse og oppover. Siden inneholder aktuelle case studier, videoer og informasjon.


 

Rettigheter

Rett til

Rett til er et spill om barns rettigheter utarbeidet av UNICEF. I spillet møter vi ulike karakterer gjennom hverdagslige situasjoner som gjør at elevene må tenke bevisst og ta stilling til ulike problemstillinger som belyses fra ulike synsvinkler.


 

Global skole – menneskerettigheter

Dette er en samleside fra Global skole om ulike ressurser og opplegg du kan bruke i undervisningen om menneskerettigheter.


 

Digitale spilleregler

Digital mobbing og nettvett

Røde Kors sine sider om nettvett og digital mobbing inneholder blant annet filmer og annet materiale som egner seg godt som utgangspunkt både i klassen og rundt middagsbordet i hjemmet.


 

Du bestemmer

Hos Du bestemmer finner du mer informasjon om personver, kildekritikk og digital dømmekraft. På siden ligger det både filmer, informative tekster og forslag til diskusjonsoppgaver.


 

Nettvett

På denne siden finner du veiledninger i alt fra personvernsinnstillinger i sosiale medier til hvordan forebygge ID-tyveri og hvordan opptre hvis man blir forsøkt utpresset.

Algoritmisk tenkning

Kort fortalt er algoritmisk tenkning en problemløsningsmetode. På siden finner du mer informasjon og lenker til plakater du kan henge opp i klasserommet ditt.